UA-1570199-4

Fader vår som är i himmelen


Jesus vägen till Fadern nu!
Denna sida Har uppstått på grund av det stora behov vi ser i Sverige idag att förstå och lära känna vår Himmelske Fader och hans Kärlek. Jesus är vägen till Fadern. Vad betyder nu detta? Vad Jesus säger i Johannes 14:6 är att hans blod har nu öppnat upp för oss att komma in i intim nära gemenskap med vår Fader det vill säga vi blir födda av Faderns Ande och vi blir hans legitima barn. Vi har nu hans andliga DNA i oss. Vi är nu inte bara som barn i Guds rike utan vi har blivit hans riktiga barn genom på nytt födelsen av hans Ande.

När Jesus säger att han är vägen till Fadern talar han inte om när du och jag dör en dag och vaknar upp i paradiset och där för första gången lär vi känna Fadern. Nej, nej och åter nej. Han är vägen till en intim relation med Fadern nu. Hela Jesus liv och undervisning pekade på Fadern. Den helige Ande pekar på Jesus så vi kan ta emot frälsningen genom honom. Jesus i sin tur pekar på Fadern så att vi kan bli fullbordade i hans kärlek till oss.

Att relatera till Fadern.
Våran identitet skall vara i Kristus Jesus men nu skådar vi på vår himmelske Fader vilka vi vill bli lika som sanna söner och döttrar. Jag tror Jesus visste vad han gjorde när han lärde lärjungarna att be. Han sa inte till dem att be “ VÅR GUD SOM ÄR I HIMMELEN” utan han gjorde det personligt och hjälpte oss att hitta rätt och ge oss identitet i relation med Fadern genom att lära oss att kalla Gud för FADER VÅR SOM ÄR I HIMMELEN.

Fadern älskar dig!
Din Himmelske Fader Älskar dig högt över allt annat. Han älskade dig innan du fanns till. Han planerade dig och tänkte goda planer om dig innan jorden skapades detta kan du läsa i Psaltaren 139. Han älskade dig medans du fortfarande var en syndare och han älskar dig lika mycket nu när du är i hans familj.

Första Johannes Brev 4:16”Vi har lärt känna den kärleken som Gud har till oss och tror på den.”

Fadern vill att vi skall lära känna hans villkorslösa kärlek och börja tro på den. Vår Fader vill inget annat än att vi skall finna trygghet i honom och i hans kärlek till oss.

Jonatan Svensson
LoveRevival.com