UA-1570199-4

Att lära känna Faderns kärlek


Från intellektuell kunskap till erfarenhet.

En stor milstolpe i min vandring med Gud är den dagen jag klev ur en intellektuell kunskap om Fadern och klev in i erfarenhet av Honom och Hans villkorslösa kärlek till mig
. Jag som många andra hade hört många predikningar och läst böcker som nämnde att Gud är vår Far och någon gång ibland kunde jag säga fader vår som är i himmelen. Men största delen av den uppenbarelsen jag levde i var omkring Jesus som min frälsare och den som botar de sjuka. Men så en dag efter många år som kristen fick jag möta Honom som min otrygga själ hade längtat efter, Fadern själv. Detta möte var väldigt dramatiskt och det gav mig en helt ny själv insikt om vem jag var i relation till Fadern.

Ändrad själv bild.
Tidigare hade jag bara relaterat till Jesus och min själv bild var att jag var en lärjunge, arbetare, efterföljare, ambassadör etc. Alltså mer av en utomstående som hjälpte till med saker Jesus ville ha gjort på jorden. Men mötet med min Fader gjorde något på insidan av mig som inte går att beskriva med ord. Min själv bild blev nu att jag är i FAMILJEN, jag är nu en högt älskad son som inte bara arbetar för Jesus utan jag har en väldigt nära intim relation med Jesu Fader som nu är min Fader!

Du är älskad för vem jag är inte för vad jag gör.
en mycket viktig uppenbarelse som kom till mig i mötet med Faderns kärlek till mig var den att jag började förstå att jag är älskad för vem jag är i honom. Vi har så lätt för att känna trycket att prestera för att förtjäna Faderns kärlek. Han älskar oss för att vi är födda av honom inte för att vi gör allting rätt hela tiden. Tänk bara på relationen mellan föräldrar och deras barn. Föräldrarna älskar sina barn vare sig de är olydiga eller inte och har ett stort mått av barmhärtighet och villkorslös kärlek till dem. Samtidigt som de disciplinerar dem i kärlek till att lyda. Visst vore det hemskt om vi var älskade av våra föräldrar för vad vi gör och inte bara för att vi var deras barn.

Du är Älskad bara för att du är Hans barn.
Det finns en otrolig vila och frid som kommer när vi erfar och lär känna den kärlek Gud har till oss och tror på den (1 Joh. 4:16) Vår Fader vill att vi skall komma att erfara Hans villkorslösa kärlek till oss och förlita oss på den av hela våra hjärtan. Detta är grunden till ett rikt trosliv. Utan att förstå och erfara Guds kärlek har vi inte förmågan att ta emot allt Han vill ge oss och komma in i vår fulla potential som hans söner och döttrar.

Jonatan Svensson,
LoveRevival.com